Ilmoittaudu webinaariin 12.10.2021 klo 13-14

Parempia päätöksiä – monimuotoiset tiimit ja ajattelun vinoumat

Diverisity & Inclusion -kutsuwebinaarimme on tarkoitettu kokeneille People / Talent / Culture -ihmisille. Kyseessä ei ole pelkkä luento, vaan pyrimme siihen, että keskusteluista muodostuu mahdollisimman antoisia.

Tarkastelemme ajattelun tiedostamattomia vinoumia ja keskustelemme yhdessä, miten vinoumien haitallisia vaikutuksia voi lieventää. Esittelemme myös SEEDS®-mallimme, jonka avulla olemme auttaneet lukuisia asiakkaitamme ympäri maailmaa parantamaan päätöksenteon laatua.

Ajattelun vinoumat ovat mitä luonnollisin ilmiö ja vääjäämätön osa ihmisen tiedonkäsittelyä. Tarvitsemme yhteistä kieltä ja käsitteistöä voidaksemme keskustella rakentavasti ajattelun vinoumista. Tarvitsemme myös luontevia keinoja ottaa aihe yhteiseen tarkasteluun. Vasta silloin meidän on mahdollista välttää ajattelun vinoumien kielteisiä vaikutuksia.

Fasilitaattoreina toimivat NeuroLeadership Institute Finlandin valmentajat Arto Miekkavaara ja Eeva-Maria Poutanen.

Artoa kiinnostaa erityisesti aivojen ja mielen kiemurat: miten näennäisen pienillä muutoksilla voi olla yllättävän suuri myönteinen vaikutus aikaansaamiseen, oppimiseen ja yhdessä onnistumiseen.

Eeva-Maria on jo vuosien ajan ollut kiinnostunut keskeisistä D&I-teemoista kuten valta, etuoikeudet, yhteisöllinen päätöksenteko ja systeeminen muutos, ja hän on innoissaan siitä, että nämä teemat ovat nousemassa yhä tärkeämpään rooliin isojen organisaatioiden agendalla.

Tervetuloa!