Yhdessä onnistumisen taidot

Oletusarvoiset tapamme toimia ajattelutyössä – varsinkin paineen alla yhdessä muiden kanssa – eivät vastaa nykytyön ja -elämän vaatimuksia. Kun tiedämme, mitä korviemme välissä tapahtuu, voimme valita toimia tavoilla, jotka edistävät omaa kykyämme keskittyä oleelliseen ja kykyämme onnistua yhdessä muiden kanssa.

Opittujen rutiinien varassa toimiminen on tehokasta. Tilanne voi mennä hankalaksi, jos opitut rutiinit eivät enää toimi uudessa tilanteessa. Perinteisesti tätä pulmaa on pyritty ratkaisemaan johtamisella, mm. edellyttämällä esimiehiltä toiminnan suuntaamista tavoitteiden ja palautteen avulla. Tämä ajattelu kumpuaa ajalta, jolloin esimies tiesi työstä enemmän kuin alaiset yhdessä. Tavoitteissa ja palautteessa ei sinänsä ole mitää vikaa. Ongelma on ajattelutavassa, jossa ajattelu ja tekeminen on eriytetty toisistaan. Perinteisellä tavalla annettu palaute asettaa palautteen antajan työn tekijän yläpuolelle.

Ihmiset ovat erittäin halukkaita oppimaan, mutta yleensä vähemmän halukkaita tulla opetetuiksi.  Mitä jos kaksi tai useampi mahdollisimman tasaveroinen, yhteistä tavoitetta kohti ponnisteleva asiantuntija pyrkisi saamaan työn tekemisen mahdollisimman sujuvaksi? Palaute ei olisikaan enää korjaavaa tai kannustavaa, vaan tietoa, jolla tekemisen virtaavuutta saadaan lisättyä. Tämä ei todellakaan ole esimiehille koulutettava taito, vaan kaikkien osaamista. Me ihmiset olemme motivoituneita ja vastuullisia aktiivisia toimijoita. Kykenemme ja olemme halukkaita kehittämään itseämme ja tekemistämme, kunhan saamme siihen mahdollisuuden.

Brain-based Coaching Certificate on ollut työurani ehdottomasti vaikuttavin valmennusohjelma. Suosittelen valmennusohjelmaa kaikille, jotka haluavat saada haltuunsa tämän päivän työelämässä vaadittavia erityistaitoja.

Heini Tuomola, Director, People & Culture, Visma

Osallistuin Brain-based Coaching Certificate -ohjelmaan ammatticoachien suositusten perusteella. Ohjelma on metodeiltaan kovissa vesissä testattu ja hyväksi havaittu. Kokonaisuus oli todella hyvä yhdistelmä virtuaalisuutta ja kasvokkain tapahtuvaa interaktiota. Olen käynyt kaksi koulutusta, joista voin sanoa niiden olleen elämää muuttava kokemus – tämä oli toinen niistä.

Petra Wager, Learning Engagement Manager, Microsoft