FLOW – Aivot ja yhdessä onnistuminen

Olemme toteuttaneet FLOW-ohjelmaa onnistuneesti läpi korona-ajan. Toivomme, että seuraavat ohjelmat voidaan toteuttaa normaalisti f2f-muodossa. Tarvittaessa meillä on valmius toteuttaa FLOW myös virtuaalisesti.

 

Mietitäänkö teillä ketteryyden, itseohjautuvuuden ja valmentavan otteen nextiä leveliä? Oletteko etsineet sopivaa valmennusohjelmaa, joka aidosti auttaa digitaalisen transformaation ytimessä olevien tiimienne yhdessä onnistumista? Haluatteko avata organisaatiossanne piilevän potentiaalin? Onko tavoitteenanne perinteisen esimies-alainen-johtamisasetelman vahvistamisen sijaan liikkua kohti kulttuuria, jossa toisiaan arvostavat asiantuntijat tekevät yhdessä töitä asiakasarvon luomiseksi?

FLOW-ohjelman fokuksessa on yhdessä onnistuminen vaativassa asiantuntijatyössä paineen alla. Ohjelman aikana kehität valmiuksiasi yhä itseohjautuvampaan ja ketterämpään toimintaan. Opit käytännön keinoja olla itse parhaimmillasi ja onnistua yhdessä tiimisi kanssa. Lue blogistamme, miksi 99% FLOW-osallistujista suosittelee ohjelmaa.

FLOW:n avainsisältöjä ovat

 • itsensä johtaminen: mm. oman mielen toiminta, stressin hallinta, tunnetaidot, ajattelun työkalut,
 • vuorovaikutus: mm. oivaltava ongelmanratkaisu, oppimista edistävä seuranta, päätöksenteko, konfliktien ratkaisu ja
 • organisaatioymmärrys: mm. mitä jokaisen on hyvä tietää johtamisen isosta kuvasta, jotta ymmärtää paremmin toimintatapojen eroja niin oman organisaatio sisällä kuin asiakkaiden ja yhteistyökumppanien kanssa toimittaessa

Ohjelma koostuu virtuaalisesta aloitussessiosta ja kahdesta kaksipäiväisestä lähijaksosta 4-5 viikon aikajänteellä.

”FLOW auttaa minua onnistumaan oleellisesti paremmin työssäni” (täysin samaa mieltä = 5): 4,4

Ohjelma kokonaisuutena: 9,0

FLOW 37 - Aivot ja yhdessä onnistuminen

Ohjelma alkaa: 05.11.
Kieli: suomi
Päivämäärät: Virtuaalinen orientaatiosessio: pe 5.11.2021 klo 10.30-11.45 ... Katso kaikki Virtuaalinen orientaatiosessio: pe 5.11.2021 klo 10.30-11.45
Lähijakso 1: ma-ti 22.-23.11.2021
Lähijakso 2: ke-to 15.-16.12.2021
Molemmat lähijaksot klo 9-16.30
Piilota
Valmentaja: Arto Miekkavaara
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 15.10.
 • Miten aivomme ja tiedonkäsittelymme toimii
 • Miten tulla paremmin tietoiseksi siitä, mitä omassa mielessä tapahtuu
 • Miten stressi vaikuttaa suorituskykyyn ja miten pysyä levollisena ja aikaansaavana myös paineen alla
 • Millaiselle ajattelulle perinteinen johtaminen perustuu, millaisia jännitteitä tapa johtaa ja organisoida tyypillisesti saa aikaan ja mihin suuntaan johtaminen on jo kovaa vauhtia menossa
 • Miten tämän ymmärryksen valossa kannattaa toimia omassa tilanteessa, millaisilla kysymyksillä oman organisaation / yksikön / tiimin toiminnan tarkastelu ja kehittäminen kannattaa aloittaa
 • Kompleksisuus ja systeemiajattelu: miten toimintatapojen on muututtava, kun ympäristön kompleksisuus lisääntyy
 • Miten sosiaalisia olemme ja mitkä sosiaaliset ulottuvuudet vaikuttavat meihin jatkuvasti (SCARF)
 • Miten vahvistaa sisäisen motivaation syntymistä
 • Miten olla aidosti läsnä vuorovaikutustilanteissa
 • Mitä ovat coachaavan otteen peruselementit: ratkaisukeskeisyys, oivallus, kysyminen, kuuntelu, uusien tapojen ja tottumusten luominen
 • Miten coachata yksilöä ja tiimiä omaehtoisessa, oivaltavassa ongelmanratkaisussa sekä edistymisen seurannassa
 • Itseohjautuva päätöksenteko tiimissä
 • Miten suorituksesta puhutaan rakentavasti ja kehittymistä tukevalla tavalla, ”palaute 3.0”
 • Miten haastavissa tilanteissa ja ristiriitatilanteissa kannattaa toimia
 • Miten edistää tiimin menestymistä
 • Miten oppia tuntemaan itsesi paremmin

Ohjelmasta on hyötyä kaikille, jotka tekevät vaativaa asiantuntijatyötä ketterissä tiimeissä tai jotka haluavat kehittää työtapaansa ketterämpään suuntaan.

Esimerkiksi coacheille, ScrumMastereille, tuoteomistajille, tiimin jäsenille, projektipäälliköille, HR/People Ops -ammattilaisille ja esimiehille.

Olemme yhdessä onnistumisen osaajia. Meillä on ilo tehdä töitä yhdessä edelläkävijäyritysten kanssa ympäri maailmaa.

Ammatticoach-ohjelmamme on saanut suuren suosion agile-piireissä Suomessa. Eräässä edelläkävijäporukassa sitä kutsutaan Jedi-akatemiaksi.  Erityisen hyviä olemme neurotieteiden soveltamisessa käytännön tilanteisiin. Opit tunnistamaan eri ilmiöitä itsessäsi ja muissa, minkä lisäksi saat toimivia keinoja ohjata omaa ja muiden ajattelua ja tekemistä tiimin toiminnan kannalta hedelmälliseen suuntaan.

FLOW-ohjelmissa on tyypillisesti osallistujia 2-5 eri organisaatiosta. Haluamme, että parhaat ideat ja toimintatavat jäävät elämään osallistuvissa organisaatioissa – mistä syystä FLOW-ohjelmaan osallistuu vähintään viisi osallistujaa per organisaatio.

Ohjelma koostuu virtuaalisesta orientaatiosessiosta ja kahdesta kaksipäiväisestä lähijaksosta. Prosessimaisuus tukee koulutussisällön muuttumista käytännön tekemiseksi.

Ohjelman hintaan sisältyy myös David Rockin best seller -kirja Your Brain at Work.

Uskomme siihen, että hyvät ideat on tarkoitettu leviämään, joten tuemme osallistujia jakamaan ohjelman oppeja ja oivalluksia eteenpäin omissa organisaatioissaan.

Flow-ohjelmaan osallistutaan viiden hengen ryhmänä, jolloin hinta on 7.450€ (+alv) eli 1.490€ (+alv) / osallistuja.

Hinta sisältää kaikkina valmennuspäivinä aamiaisen, lounaan ja iltapäiväkahvin.

Ensimmäisen viiden hengen osallistumisen jälkeen samasta organisaatiosta voi tulla myös yksittäisiä osallistujia hintaan 1.490€ (+alv) / hlö. Suosittelemme kuitenkin lämpimästi, että FLOW-ohjelmaan osallistuu aina useampia henkilöitä samasta organisaatiosta samaan aikaan. Tämä tukee merkittävästi keskinäistä sparraamista, kokeilujen tekemistä ja ohjelman annin soveltamista.

 

Kaikki lähijaksot pidetään Helsingissä Tapahtumahotelli Huoneella Jätkäsaaressa tai Kampissa.

Sopii nykyiseen tekemiseen kuin nenä päähän.

Ehkä koko kevään parhaiten käytetty neljä päivää, sekä työ- että yksityiselämän kannalta.

Kynä sauhuten kirjoitin muistiinpanoja kaikesta, mitä huomenna tulee käyttöön.

Todella monipuolinen matka ihmisyyteen ja ihmisten väliseen interaktioon.

Selkeitä ja konkreettisia malleja asioiden eteenpäin viemiseen sekä oman mielen hallintaan.

Toimintatapoja ja työmenetelmiä tulee ja menee, mutta organisaation kulttuurin luomisessa ja muutoksessa tämän tyyppiset ohjelmat ovat aivan keskiössä.

Isoin oivallus ja työkalu oli oman ajattelun muuttuminen. Olen onnistunut FLOW:n avulla vähentämään itsekriittistä ajattelua, tunnistamaan tunnekuohut ja pysähtymään miettimään tilannetta.

Jos organisaatiostasi ei ole aikaisemmin ollut osallistujia FLOW-ohjelmassa, toivomme että viisi osallistujaa ilmoittautuu samaan aikaan.

Jos organisaatiostasi on jo aikaisemmin ollut osallistujia FLOW-ohjelmassa, toivotamme myös yksittäiset lisäosallistujat tervetulleiksi.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset Arto Miekkavaara 040 541 1199 ja info@neuroleadership.fi

Valmentajat

nlg-arto-miekkavaara-iso-001.jpg
Passionate about the human side of business. Leadership trainer, consultant and coach.

”Tiimikaverien coachaaminen on auttanut minua pääsemään haastavien tilanteiden yli. Olemme yhdessä löytäneet parempia ratkaisuja. Aivojen ymmärtäminen on parantunut. Fasilitointiharjoituksia on tehty tiimille tämän ohjelman jälkeen.”

”Selkeä malli aivojen ja ihmisen käyttäytymisestä erilaisissa tilanteissa. Ymmärrystä stressitilanteista, omista ja toisten. Teki näkyväksi joitakin omia oletuksia, joille ei kuitenkaan ole osannut kertoa perusteita. Konkreettisia keskustelurunkoja omaksuttaviksi omaan arkeen.”

”Se vaikea asia ketteryydessä on yleensä yrityksestä ja alasta riippumatta manifeston ensimmäinen kohta ”Individuals and interactions”. NeuroLeadership Groupilta olen saanut ylivoimaisesti parasta lääkettä näihin vaivoihin, sekä valmentajana että teknisenä asiantuntijana.”  

Jussi Hölttä, Certified Brain-Based Coach ja Agile Finland -aktivisti

”Toimintatapoja ja työmenetelmiä tulee ja menee, mutta organisaation kulttuurin luomisessa ja muutoksessa tämän tyyppiset valmennukset ovat aivan keskiössä.”

”Isoin oivallus ja työkalu oli oman ajattelun muuttuminen. Olen onnistunut FLOW:n avulla vähentämään itsekriittistä ajattelua, tunnistamaan tunnekuohut ja pysähtymään miettimään tilannetta.”