FLOW – Aivot ja yhdessä onnistuminen

Mietitäänkö teillä ketteryyden ja yhdessäohjautuvuuden nextiä leveliä? Oletteko etsineet sopivaa valmennusohjelmaa, joka aidosti auttaa digitaalisen transformaation ytimessä olevien tiimienne yhdessä onnistumista? Haluatteko avata organisaatiossanne piilevän potentiaalin? Onko tavoitteenanne perinteisen esihenkilö-alainen-johtamisasetelman vahvistamisen sijaan liikkua kohti tai vahvistaa kulttuuria, jossa toisiaan arvostavat asiantuntijat tekevät yhdessä töitä asiakasarvon luomiseksi?

FLOW-ohjelman fokuksessa on yhdessä onnistuminen vaativassa asiantuntijatyössä paineen alla. Ohjelman aikana kehität valmiuksiasi yhdessäohjautuvampaan ja ketterämpään toimintaan. Opit käytännön keinoja olla itse parhaimmillasi ja onnistua yhdessä tiimisi kanssa. Lue blogistamme, miksi 99% FLOW-osallistujista suosittelee ohjelmaa.

FLOW:n avainsisältöjä ovat

 • itsensä johtaminen: mm. oman mielen toiminta, stressin hallinta, tunnetaidot, hyvinvointi, ajattelun työkalut, ajattelun tiedostamattomat vinoumat, uusien tapojen ja tottumusten luominen
 • vuorovaikutus: mm. brain-based coaching, dialogitaidot, tiimin yhdessäohjautuva päätöksenteko, konfliktien ratkaisu, monimuotoisuus ja inkluusio
 • organisaatioymmärrys: mm. kompleksisuus, systeemiajattelu ja organisaatioiden evoluutio ja mitä jokaisen on hyvä tietää johtamisen ja organisoitumisen isosta kuvasta, jotta ymmärtää paremmin toimintatapojen eroja niin oman organisaatio sisällä kuin asiakkaiden ja yhteistyökumppanien kanssa toimittaessa

Ohjelma koostuu virtuaalisesta aloitussessiosta ja kahdesta kaksipäiväisestä lähijaksosta 4-5 viikon aikajänteellä.

”FLOW auttaa minua onnistumaan oleellisesti paremmin työssäni” (täysin samaa mieltä = 5): 4,4

Ohjelma kokonaisuutena: 9,0

FLOW 53 - Aivot ja yhdessä onnistuminen

Ohjelma alkaa: 04.03.
Kieli: suomi
Päivämäärät: Virtuaalinen orientaatiosessio: ma 4.3.2024 klo 10.30-12 ... Katso kaikki Virtuaalinen orientaatiosessio: ma 4.3.2024 klo 10.30-12
Lähijakso 1: ma-ti 11.-12.3.2024
Lähijakso 2: to-pe 4.-5.4.2024
Molemmat lähijaksot klo 9-16.30
Piilota
Valmentaja: Arto Miekkavaara
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 19.02.
 • Miten aivomme ja tiedonkäsittelymme toimii
 • Miten tulla paremmin tietoiseksi siitä, mitä omassa mielessä tapahtuu
 • Miten stressi vaikuttaa suorituskykyyn ja miten pysyä levollisena ja aikaansaavana myös paineen alla
 • Sosiaaliset aivot ja psykologinen turvallisuus (SCARFⓇ)
 • Millaiselle ajattelulle perinteinen johtaminen perustuu, millaisia jännitteitä tapa johtaa ja organisoida tyypillisesti saa aikaan ja mihin suuntaan johtaminen on jo kovaa vauhtia menossa
 • Miten tämän ymmärryksen valossa kannattaa toimia omassa tilanteessa, millaisilla kysymyksillä oman organisaation / yksikön / tiimin toiminnan tarkastelu ja kehittäminen kannattaa aloittaa
 • Kompleksisuus ja systeemiajattelu: miten toimintatapojen on muututtava, kun ympäristön kompleksisuus lisääntyy
 • Kasvun asenne (growth mindset) yksilön, tiimin ja organisaation näkökulmasta
 • Mitä ovat yhdessä onnistumisen keskeisiä vuorovaikutustaitoja: ratkaisukeskeisyys, läsnäolo, oivallus, kysyminen, kuuntelu, eri näkökulmat
 • Miten uusia tapoja ja tottumuksia luodaan
 • Miten coachata yksilöä ja tiimiä omaehtoisessa, oivaltavassa ongelmanratkaisussa sekä edistymisen seurannassa
 • Yhdessäohjautuva päätöksenteko tiimissä
 • Miten suorituksesta puhutaan rakentavasti ja oppimista tukevalla tavalla, ”palaute 3.0”
 • Miten haastavissa tilanteissa ja ristiriitatilanteissa kannattaa toimia
 • Miten edistää tiimin onnistumista
 • Miten edistää myönteistä muutosta erityisesti tilanteissa, joissa muutoksen aikaansaaminen on osoittautunut vaikeaksi
 • Ajattelun tiedostamattomat vinoumat (bias) ja niiden negatiivisten vaikutusten pienentäminen
 • Inkluusio ja ekskluusio: millaisilla arjen teoilla voi vahvistaa kokemusta inkluusiosta ja psykologisesta turvallisuudesta
 • Oman hyvinvoinnin vahvistaminen: The Healthy Mind Platter
 • Miten oppia tuntemaan itsensä paremmin: arvot, vahvuudet, kehittyminen

Ohjelmasta on hyötyä kaikille, jotka tekevät vaativaa asiantuntijatyötä yhdessäohjautuvissa tiimeissä tai jotka haluavat kehittää työtapaansa ketterämpään suuntaan.

Esimerkiksi coacheille, ScrumMastereille, tuoteomistajille, tiimin jäsenille, projektipäälliköille, HR/People Ops -ammattilaisille ja esimiehille.

Olemme yhdessä onnistumisen osaajia. Meillä on ilo tehdä töitä yhdessä edelläkävijäyritysten kanssa ympäri maailmaa.

Ammatticoach-ohjelmamme on saanut suuren suosion agile-piireissä Suomessa. Eräässä edelläkävijäporukassa sitä kutsutaan Jedi-akatemiaksi.  Erityisen hyviä olemme neurotieteiden soveltamisessa käytännön tilanteisiin. Opit tunnistamaan eri ilmiöitä itsessäsi ja muissa, minkä lisäksi saat toimivia keinoja ohjata omaa ja muiden ajattelua ja tekemistä tiimin toiminnan kannalta hedelmälliseen suuntaan.

FLOW-ohjelmissa on tyypillisesti osallistujia 2-3 eri organisaatiosta. Haluamme, että parhaat ideat ja toimintatavat jäävät elämään osallistuvissa organisaatioissa – mistä syystä FLOW-ohjelmaan osallistuu vähintään viisi osallistujaa per organisaatio.

Ohjelma koostuu virtuaalisesta orientaatiosessiosta ja kahdesta kaksipäiväisestä lähijaksosta. Prosessimaisuus tukee koulutussisällön muuttumista käytännön tekemiseksi.

Ohjelman hintaan sisältyy myös David Rockin best seller -kirja Your Brain at Work.

Uskomme siihen, että hyvät ideat on tarkoitettu leviämään, joten tuemme osallistujia jakamaan ohjelman oppeja ja oivalluksia eteenpäin omissa organisaatioissaan.

Flow-ohjelmaan osallistutaan viiden hengen ryhmänä, jolloin hinta on 7.950€ (+alv) eli 1.590€ (+alv) / osallistuja.

Hinta sisältää kaikkina valmennuspäivinä aamiaisen, lounaan ja iltapäiväkahvin.

Ensimmäisen viiden hengen osallistumisen jälkeen samasta organisaatiosta voi tulla myös yksittäisiä osallistujia hintaan 1.590€ (+alv) / hlö. Suosittelemme kuitenkin lämpimästi, että FLOW-ohjelmaan osallistuu aina useampia henkilöitä samasta organisaatiosta samaan aikaan. Tämä tukee merkittävästi keskinäistä sparraamista, kokeilujen tekemistä ja ohjelman annin soveltamista.

 

Kaikki lähijaksot pidetään Helsingissä Tapahtumahotelli Huoneella Kampissa.

Sopii nykyiseen tekemiseen kuin nenä päähän.

Ehkä koko kevään parhaiten käytetty neljä päivää, sekä työ- että yksityiselämän kannalta.

Kynä sauhuten kirjoitin muistiinpanoja kaikesta, mitä huomenna tulee käyttöön.

Todella monipuolinen matka ihmisyyteen ja ihmisten väliseen interaktioon.

Selkeitä ja konkreettisia malleja asioiden eteenpäin viemiseen sekä oman mielen hallintaan.

Toimintatapoja ja työmenetelmiä tulee ja menee, mutta organisaation kulttuurin luomisessa ja muutoksessa tämän tyyppiset ohjelmat ovat aivan keskiössä.

Isoin oivallus ja työkalu oli oman ajattelun muuttuminen. Olen onnistunut FLOW:n avulla vähentämään itsekriittistä ajattelua, tunnistamaan tunnekuohut ja pysähtymään miettimään tilannetta.

Jos organisaatiostasi ei ole aikaisemmin ollut osallistujia FLOW-ohjelmassa, toivomme että viisi osallistujaa ilmoittautuu samaan aikaan.

Jos organisaatiostasi on jo aikaisemmin ollut osallistujia FLOW-ohjelmassa, toivotamme myös yksittäiset lisäosallistujat tervetulleiksi.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset Arto Miekkavaara 040 541 1199 ja info@neuroleadership.fi

Valmentajat

nlg-arto-miekkavaara-iso-001.jpg
Passionate about the human side of business. Leadership trainer, consultant and coach.

”Tiimikaverien coachaaminen on auttanut minua pääsemään haastavien tilanteiden yli. Olemme yhdessä löytäneet parempia ratkaisuja. Aivojen ymmärtäminen on parantunut. Fasilitointiharjoituksia on tehty tiimille tämän ohjelman jälkeen.”

”Selkeä malli aivojen ja ihmisen käyttäytymisestä erilaisissa tilanteissa. Ymmärrystä stressitilanteista, omista ja toisten. Teki näkyväksi joitakin omia oletuksia, joille ei kuitenkaan ole osannut kertoa perusteita. Konkreettisia keskustelurunkoja omaksuttaviksi omaan arkeen.”

”Se vaikea asia ketteryydessä on yleensä yrityksestä ja alasta riippumatta manifeston ensimmäinen kohta ”Individuals and interactions”. NeuroLeadership Groupilta olen saanut ylivoimaisesti parasta lääkettä näihin vaivoihin, sekä valmentajana että teknisenä asiantuntijana.”  

Jussi Hölttä, Certified Brain-Based Coach ja Agile Finland -aktivisti

”Toimintatapoja ja työmenetelmiä tulee ja menee, mutta organisaation kulttuurin luomisessa ja muutoksessa tämän tyyppiset valmennukset ovat aivan keskiössä.”

”Isoin oivallus ja työkalu oli oman ajattelun muuttuminen. Olen onnistunut FLOW:n avulla vähentämään itsekriittistä ajattelua, tunnistamaan tunnekuohut ja pysähtymään miettimään tilannetta.”